divendres, 9 de març de 2018

Glosses per la vida quotidiana

Els cristians, i l’Església en general, hem de recuperar amb més intensitat el profetisme. Tal com digué en Josep Miquel Bausset, monjo de santa Maria de Montserrat, “la Quaresma ens convida a la conversió, a esmenar els errors comesos i a denunciar els qui trepitgen els més dèbils, els qui han convertit la política o l’economia en un mercat d’interessos, en una cova de lladres”. L’Església ha de ser veu profètica denunciant qualsevol forma de deshumanització o atac a la dignitat humana. Els cristians hem de ser la veu dels desesperats, dels que no tenen veu o el seu rostre està desfigurat per la indignitat. “Us dic amb tot veritat, no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal” (Lc 4, 24)

¿Quants cops hem de perdonar? Els que faci falta fins acollir l’altra en el nostre cor. Perdonem perquè compadim, perquè considerem l’altra persona com un germà nostre que mereix ser acceptat per la nostra misericòrdia. Hi ha moments és difícil perdonar, però fer-ho és un important exercici d’humanització. “Senyor, ¿quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m’haurà fe? ¿Set vegades?. Jesús li respon. No et dic set vegades, sinó setanta vegades set.  (Mt 18,21-22)

Durant el temps de Quaresma podem dedicar una part del nostre temps a llegir autores que ens ajuden a créixer interiorment. De la mateixa manera que alimentem el cos necessitem sustentar l’esperit. Calen paraules que ens ajudin a créixer interiorment. “Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida, vós teniu paraules de vida eterna” (Jn 6,63,68)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada