dimecres, 11 de febrer de 2015

Civilització de l’amorConfessar-se creient és afirmar el sentit de la pràctica de l’amor en la relació personal amb els demés. La pràctica d'amor testimonia que hi ha un camí possible per una nova societat. La dimensió confessant de la fe està orientada a l’ortopraxis, sempre atenta a donar raons pràctica del valor de l’amor, més que a la preocupació de la validesa de l’ortodòxia com a garant de la fe. Les Benaurances són el referent per orientar aquest testimoni dels cristians. Gràcies al testimoni dels creients, tothom podrà reconèixer “els favors del Senyor, els prodigis que ha fet en bé dels homes: dóna beure a l'assedegat i sacià de menjar el famolenc” (Sl 106, 8-9).

Amb el testimoniatge apropem el Regne de Déu al món. L’amor incondicional als demés fa possible que Déu estigui més a prop perquè comencem a construir el seu Regne a la terra. Davant la pobresa, precarietat i exclusió de moltes persones, o les continues morts d’immigrants en el Mediterrani, els cristians podem testimoniar que és possible una altra manera de viure i d’estar en el món. Si tots els cristians ho féssim, el món no seria tants injust. La comunitat cristiana ha de ser una evidència de la possibilitat del Regne de Déu davant la creixent desigualtat de la nostra societat. Els cristians no podem restar indiferents davant la nova pobresa emergent. Hem de fer-nos càrrec d’aquesta nova realitat i donar-hi resposta assumint com a propi el patiment de moltes persones injustament marginada.

Aquesta adhesió a la causa de la pobresa no hauria de ser una resposta emotiva davant del sofriment de moltes persones, sinó el compromís actiu a favor de la causa de la justícia. Si l’egoisme és causa de moltes de les injustícies del món, els cristians hem de testimoniar la força de l’amor i fer-ne d’ell un anunci joiós d’esperança. La pràctica dels cristians, les vivències de les comunitats cristians han d’evidenciar que l’amor al proïsme pot ser el motor del canvi social, de lluita contra les injustícies i fonament d’una nova civilització fonamentada en el convenciment de que l’amor és una alternativa real a les injustícies del món.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada