dimarts, 7 de gener de 2014

Tunísia vol abandonar la Xaria


En la nova constitució de Tunísia que s’està debatent en el parlament, s’aprovà per una àmplia majoria parlamentària el passat 4 de gener, que “l'Estat és el guardià de la religió. Es garanteix la llibertat de consciència i de creences i la llibertat de culte ". Aquest formulació, inèdita en el món àrab, representa un progrés perquè abandona la influència de la Xaria en l’ordenació jurídica d’un país musulmà. Sorprèn aquest acord perquè la política  tunisiana està dominada pels islamistes del partit Ennahda alineat en la corrent dels Germans Musulmans. La única concessió feta a la influència de l’Islam en el text constitucional és la referència a que “l'Estat és el protector del sagrat”. Tot i aquesta referència el preàmbul de la constitució indica que Tunísia és un “estat civil” que és l’afirmació positiva de que no és un estat religiós.  » com s'indica a la preàmbul de la Constitució també va adoptar .

El dia 6 de gener, s’aprovà el títol de Drets i Llibertats on s’ha confirmat aquesta orientació  amb la inclusió de l’afirmació de la igualtat entre els ciutadans i les ciutadanes "iguals davant la llei sense cap discriminació". El projecte de constitució reconeix també que la "llibertat d'opinió, de pensament, d'expressió, d'informació i publicació està garantida"  com també el dret de sindicació i el dret de vaga; així com “la inviolabilitat del domicili , la correspondència privada, les comunicacions i les dades personals”. En el text constitucional també es reconeix, després d’un debat vigorós, la prohibició de les “acusacions d’apostasia i d’incitació a la violència.” Als tres anys de la caiguda de Zine L'Abidine Ben Ali, Tuníssia està donant passes decidides a consolidar el procés de transició democràtica en un país de majoria musulmana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada