dissabte, 7 de novembre de 2020

Glosses per la vida quotidiana

Massa sovint vivim tancats en la nostra zona de confort. Això ens fa insensibles a les necessitats del nostre entorn i no ens adonem del que està passant. No veiem que hi ha persones que esperen la nostra misericòrdia per recuperar el sentiment de dignitat. Hem d’abandonar l’apatia i la inacció i sortir a cercar aquells que esperen un gest per la nostra part. “Si un home d'entre vosaltres té cent ovelles i en perd una, ¿no deixa les noranta-nou al desert i va a buscar la perduda fins que la troba?” (Lc 15,4) 

Les obres humanes han de ser estètiques. La bellesa dels objectes ha de servir per comunicar benestar, pau i harmonia. Les coses han de produir sensacions agradables. Hem d’esforçar-nos per fer les coses bé i boniques, complaents als sentits.
“Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.
Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós!
Salm 122 (121), 2-3

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada