divendres, 19 de maig de 2017

Glosses per la vida quotidiana

Sovint, estem temptats de caure en la idolatria. Les noves i velles idolatries que distreuen l’esperit d’allò que és fonamental en la vida: tenir el cor sensible i obert a estimar als altres. No hi ha cap manament més gran que l’amor al proïsme. El nostre Déu és el cel i fa tot el que ell es proposa. Però els ídols d’ells són plata i or, obra d’homes i res més. Salm 135

La pau és un bé preuat perquè és escàs. Per aconseguir la pau cal treballar per la justícia. Ser constructors de la pau és lluitar contra les injustícies origen de desigualtats que alteren la convivència. Donar una oportunitat a la pau és confiar en la bondat de l’amor. Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que dóna el món. Jn 14, 27

El seguiment de la causa de Jesús és estimar als altres sense restriccions. Aquesta causa és la justícia pels pobres i els oprimits, els que estan exclosos i pateixen. La força per seguir el camí de la justícia neix de l’experiència interior que neix de l’experiència de trobada personal amb Jesús. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit. Jn 15,4a.5b

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada