dimecres, 31 de maig de 2017

Perfil dels cristians ortodoxes europeus

Rússia i altres països d'Europa central i oriental han experimentat un ressorgiment de la identitat cristiana ortodoxa des de la caiguda de la Unió Soviètica, segons lesdades aportades pel prestigiós centre Pew Research Center que ha fet un estudio en 18 països de la regió. Aquest augment de la identitat religiosa es manifesta per un increment en les creences religioses, com, per exemple, la creença en Déu. Aquest estudi evidencia una dada sorprenent, aquests cristians ortodoxos no mostren alts nivells de pràctica religiosa. podrien ser descrits com religiosament creuen i no practiquen.

Els cristians ortodoxos representen, aproximadament el 57% de la població del total de la població del centre i Est d’Europa, i són gran majoria en 10 dels 18 països estudiats, com són Rússia, Sèrbia o Grècia. La gran majoria dels cristians ortodoxos en els països estudiats, un 91%, diuen que creuen en Déu. També és majoritària la creença en l’infern i afirmen que la Bíblia és la paraula de Déu. Però la seva ortodòxia no necessàriament es tradueix en alts nivells de pràctica, o "ortopraxis". Menys d'un terç dels cristians ortodoxos resant diàriament i practiquen el dejú durant la Quaresma. Un 10% van a l'església setmanalment, un 17% llegeixen o escolten les escriptures sagrades fora de l'església i un altre 17% comparteix comunitàriament la seva fe un cop al mes.


Aquest estudi ha comparat els resultats amb unes enquestes fetes amb la població catòlica d’aquests mateixos països i les dades evidencien que els catòlics practiquen més que els ortodoxes. En alguns països les dades comparatives són espectaculars a Bòsnia, el 58% dels catòlics resen cada dia, en comparació amb el 28% de els cristians ortodoxos. A Ucraïna, el 40% dels catòlics llegeixen o escolten les Escriptures mensualment , en comparació amb només el 23% dels cristians ortodoxos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada