dijous, 22 de juny de 2017

Els mutazilites I

Està molt estesa la idea, en part estesa en forma d'estereotip, del gran uniformisme on sunnites, majoritaris, i xiites, minoritaris, es reparteixen la diversitat d'aquesta religió. No obstant això, al llarg de la història de l'islam van ser apareixent corrents i tendències que, d'una o altra raó, no sempre del tot conegudes, van acabar per desaparèixer. Un d'aquests grups van ser els denominats els mutazilites. Aquest corrent de l'islam es va originar durant el califat Omeia i va tenir la seva màxima expressió entre els segles VIII i X sota el califat abbàssida, especialment quan durant un cert temps va ser assumida com a doctrina d'estat durant el califat d'Al Mamún. La visió tradicional de l'islam va combatre des del seu inici als mutazilites, entre altres raons, per qüestionar el caràcter etern de l'Alcorà. Els mutazilites van desaparèixer pràcticament al segle XIII.

Conta la tradició musulmana que el moviment mutazilí fou fundat a Bàssora per Wasil ibn Ata (699-728) arran d'una disputa teològica en relació a la condició de pecador a l’islam. Segons el punt de vista de Wasil, el musulmà que ha pecat no perd la condició de creient en l'islam, per això no ha de ser considerat infidel, però tampoc és estrictament un creient. Wasil pensa que el pecador està situat en una condició intermèdia entre l'infidel i el creient pot sempre passar, sense cap dificultat, a la condició de creient.

Quan Wasil va exposar el seu punt de vista va ser molt criticat i va ser estigmatitzat com algú que s'havia separat del corrent principal de l'islam. D'aquí el nom d'aquest moviment, mutazilisme, que pot traduir-se com escola separada. Els membres d'aquest grup es denominaven a si mateixos com els Ahl al Tawahid wa l'Adl, persones de monoteisme i justícia. Molt probablement el nom mutazilí fora donat bàsicament pels seus detractors. El nom mutazilí apareix per primera vegada a principis de l'islam quan Ali va disputar el lideratge de la comunitat musulmana després de la mort d'Uthman. Hi va haver un grup de musulmans que no van prendre partit per cap dels bàndols en disputa situant-se en una posició intermèdia van ser denominats mutazilites. Alguns autors, sostenen que els mutazilites liderats per Wasil eren una simple continuació que aquest grup primitiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada