divendres, 16 de juny de 2017

Glosses per a vida quotidiana

L’amor dóna sentit a la vida. L’estimar és un art que s’aprèn i cal saber-lo practicar. Estimant als altres ens trobem a nosaltres mateixos. L’amor fa descobrir els múltiples replecs de la vida. Qui estima es troba a si mateix i troba la pau. “Déu és amor, el qui està en l’amor està en Déu i Déu en ell”(1Jn 4,16b)


Estem cridats a ser sal i llum del món. Per més que hàgim sentit, no sempre actuem d’acord amb aquesta proposta. Hem de saber presentar al món el que és genuí de la fe cristiana i ho hem fer com a proposta d’humanització. No estem fora del món, ni contra el món. Formem part responsablement del món i vivim uns valors que creiem que són bons per alliberar a les persones de les injustícies i de les opressions, materials i espirituals. “Sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust ¿amb què la tornarien salada? ... Vosaltres sou la llum del món”.(Mt 5,13 i 14)

1 comentari: