dilluns, 26 de juny de 2017

Els mutazilites III


Sobre l'Alcorà el moviment mutazilí afirmava que el text atès que era la paraula de Déu, lògicament Déu era anterior al seu relat i per això el contingut del llibre sagrat dels musulmans era creat. Evidentment, els musulmans tradicionalistes sostenien el contrari: Déu i l'Alcorà no han estat creats sinó que existeixen des de sempre. Aquests dos punts de vista, presentats ara en el seu moment original, han de determinar anys després enfocaments teològics diferents. Els xiïtes seran partidaris de la creació de l'Alcorà mentre que els sunnites defensen la no creació.

Els mutazilíes van desenvolupar un particular sistema de lectura de l'Alcorà intentant compaginar raó i revelació. Van dividir el llibre sagrat de l'islam a passatges clars i passatges foscos. Els primers serien aquells textos que no necessiten cap interpretació mentre els segons, la seva comprensió requereix algun tipus d'ajuda interpretativa. Per realitzar aquesta interpretació els mutazilíes realitzaven una anàlisi de l'estructura poètica i retòrica del text alcorànic. Justificaven aquest tipus d'investigació adduint que l'Alcorà escrit en àrab no és la paraula divina feta llibre, sinó un missatge donat per Déu a la Humanitat conferint al llibre un caràcter humà i, per això, creat. Van desenvolupar un particular mètode hermenèutic per interpretar l'Alcorà i distingir les possibles dissonàncies del text.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada