dimarts, 27 de juny de 2017

Els mutazilites IV

Els mutazilíes també van desenvolupar un relat polític diferent al majoritari en aquells moments. La seva filosofia política qüestionava la legitimitat dels governants perque no es trobava recolzada per la voluntat dels seus súbdits. En la mesura que els mutazilíes van començar a desenvolupar aquesta filosofia política i les seves idees van començar a guanyar adeptes la classe dirigent va començar-se a incomodar amb els postulats d'aquest moviment. No obstant això, quan Al Mamún fou proclamat califa a la mort del seu pare Harún al Rashid, el corrent mutazilí fou proclamat com a línia teològica del règim. Aquesta decisió era una clara manifestació del grau d'imbricació entre l'àmbit polític i el religiós, de manera que no hi havia distinció entre l'Estat i l'Islam. Aquesta estreta identificació provocà temps després importants tensions amb una part de l'estament religiós. Poc temps després d'haver-se declarat la corrent mutazilí com a línia oficial del califat es proclamà, com a dogma del califat, que l'Alcorà havia estat creat i no era la paraula eterna de Déu. Complementàriament a aquesta decisió el califa instaurà la mihna amb l'objectiu de controlar com els juristes aplicaven correctament els principis religiosos promoguts des del califat. 

La filosofia política dels mutazilíes estava influïda per l'entorn cultural on es situava el moviment. Aquesta divergència va ser molt evident sobre la qüestió de la legitimació del governant. Els mutazilíes residents a Bàssora defensaren la tesi que el dirigent legítim era aquell que era escollit i acceptat per la comunitat. D'acord amb aquest punt de vista, el líder paradigmàtic dels aliïs, Ali bin Abi Talib, no reunia aquestes condicions i si el seu successor Muàwiya ibn Abi-Sufyan. No obstant això, la facció resident a Bagdad va vincular la legitimitat a la successió. Segons aquest criteri el líder dels musulmans havia de se descendent de Fàtima, la filla de Muhammad, i la comunitat havia d'estar d'acord amb la persona escollida com a líder. Segons aquest criteri, si bé Muawiya havia aconseguit la unanimitat de la comunitat, en no ser descendent de Fàtima no va estar legitimat per assumir el lideratge de l'islam.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada