divendres, 27 de juny de 2014

Comunicació sense substància

He quedat perplex per l’anunci dels barris de Barcelona. Considero que es tracta d’un petit desastre comunicatiu i per això d’una publicitat innecessària. ¿Què ens explica aquesta anunci?. Dóna la impressió que transmet l’organització administrativa de la ciutat, quin mal acudit. La Barcelona ciutat cada cop menys es pot explicar administrativament. Els ciutadans no tenen aquesta percepció del seu territori. La ciutat és un conjunt de xarxes relacionals que s’entrecreuen i teixeixen la realitat urbana. Aquesta visió administrativa mostra un desconeixement dels nous llocs socials per on corre la vida de la ciutat.

El que s’ensenya de cada districte és excepcional, bonic i endreçat. Digne d’un documental del món tan feliç com irreal. Centrar la comunicació en aquestes imatges té el perill de no esgotar la realitat en aquests missatges. Els barris de la ciutat (no districtes) són molt més complexos i tenen molts rostres a ensenyar. Aquesta pluralitat de la realitat pot tornar-se ràpidament en contra del missatge comunicat i ser motiu de crítica. Fins al punt que aquesta pot tapar i imposar-se als mateixos objectius comunicatius. Els barcelonins viuen una realitat complexa i travada per problemes, alguns quasi de subsistència, que desdibuixen la possibilitat d’identificar-se amb una realitat fantàsticament dolça. Per això no entenc la utilitat d’aquest missatge ensucrat, tot i que reconec l’encert de la música.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada