dilluns, 12 de maig de 2014

Fundació Centesimus Annus

El sant pare Francesc ha rebut en audiència al Vaticà als participants de la trobada internacional promogut per la Fundació Centesimus Annus Pro Pontífex . El tema del congrés d’aquest any ha estat una llarga pregunta Una societat bona i el futur del treball: poden la solidaritat i la fraternitat ser part de les decisions empresarials ?.

El papa Francesc ha agraït als participants del congrés les seves reflexions sobre l’aplicació de la solidaritat en diversos àmbits de la vida social i econòmica.; i com això ha de fer-se des de la perspectiva de la subsidiarietat . Solidaritat i subsidiarietat són una gran constant en el magisteri social del papa Joan Pau II que actualitzà posteriorment el papa Benet XVI a la seva gran encíclica Caritas in Veritate. El papa ha senyalat que avui la “paraula solidaritat s'ha tornat incòmoda , fins i tot incòmode". La crisi d'aquests anys que “té unes causes profundes d'ordre ètic, ha augmentat aquesta al·lèrgia  a conceptes com solidaritat, distribució equitativa dels béns, prioritat de la feina” El que cal, afegí el papa, és reflexionar com aquests valors ètics es poden concretar en els valors econòmics.

Els primers responsables de fer aquesta reflexió són els empresaris cristians perquè ells tenen la responsabilitat de consciència de traduir els valors ètics en polítiques econòmiques ètiques. Pel papa "l'empresari cristià ha sempre confrontar l'evangeli amb la realitat en la qual treballa" i ser conscient que l'evangeli demana "posar en primer lloc la persona humana i el bé comú". Per aconseguir aquests objectius aquests empresaris han de “col·laborar amb altres que comparteixen la base ètica i ampliar la xarxa el més possible” i confiar amb el suport que es pot rebre de les pròpies comunitats cristianes, parròquies, diòcesis i associacions cristianes. Els cristians han de ser testimonis de l’Evangeli en tot moment i en tot lloc, i les empreses no són cap excepció.

Per acabar, dirigint-se als participants, el papa Francesc digué “'vosaltres amb l'ajuda de Déu i de l'Església podeu donar un testimoni eficaç en el vostre camp, perquè no porteu només paraules o discursos sinó l'experiència de les persones i empreses que volen posar en pràctica, concretament, els principis de ètica cristiana en la situació actual del món del treball. Aquest testimoni és d'importància primària i us animo a donar-ho amb fe, també dedicant a l'oració el temps necessari, perquè també el laic, inclòs l'empresari ha de resar i resar molt quan els reptes es fan més durs''.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada