divendres, 17 de març de 2017

Glosses per la vida quotidiana

En el cada dia de la vida hem de mostrar als altres quins són els principis, els valors i les virtuts que animen el nostre interior. Hem de mostrar els motors ens impulsen a fer un món millor des de la petita acció quotidiana. Cada dia tenim oportunitat d’afirmar amb fets que estimem i que volem ser solidaris amb tota la creació. “Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu, i Déu us donarà” (Lc 6, 37)

Hem de procurar de ser coherents. De dir allò que pensem i fer allò que diem. No ens hem de carregar de paraules pomposes que no s’entenen. Hem de ser senzills i servir als altres amb humilitat i sol·licitud. No ens hem de vanagloriar, al contrari. Hem de practicar l’amabilitat servicial. “El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. Tothom que s’enalteixi serà humiliat, però tothom qui s’humiliarà serà enaltit” (Mt 23,11-12)

La política és molt necessària pel bon funcionament de la societat. Però cal en el món polític es visquin amb més convenciment l’actitud de servir als ciutadans. Els representants polítics no han de cercar el prestigi personal sinó al servei a la comunitat; han de creure’s sincerament que són servidors públics. “Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau” (Mt 20, 25-27)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada