dissabte, 11 de març de 2017

Gloses per la vida quotidiana

La fe és un do. No es fonamenta en la raó, però necessitat d’ella per ser intel·ligible. També és una ce gtrca pacient del sentit final del transcendent absolut que és Déu. Per això cal alimentar l’ànima amb dons espirituals a fi de trobar Déu quan es deixa trobar o suportar la seva aparent absència. “Demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana, obté, tothom qui cerca troba, a tothom qui truca, li obren” (Mt 7,7-8)


Les persones hem de viure reconciliades amb els altres. No podem haver-hi rancúnies que enterboleixen les relaciones humanes. Cal esforçar-se a fer les paus i restablir els ponts de convivència. L’amabilitat és una virtut bàsica per vèncer els enutjos i els menyspreus entre les persones. “El qui s’enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal. El qui digui el seu germà una paraula de menyspreu serà reu davant el Sanedrí i el que l’insulta acabarà al foc de l’infern” (Mt 5,22) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada