dimarts, 4 d’abril de 2017

Proclamació de l’islam de França – III

El passat 28 de març es publicà a França un document, Proclamation de l’islam en France, escrit per Dalil Boubakeur, rector de la Gran Mesquita de Paris, on es fixen les condicions per l’exercici de l’islam a França. Ha estat considerat un document històric perquè significa una presa de posició clara i precisa a favor d’un determinat model d’islam. Per la seva importància aniré publicant el contingut d’aquest document.

El text d’avui és la continuació del dia anterior


7. Tot musulmà té el deure de la solidaritat: ha de donar almoina en benefici dels pobres, en proporció als seus mitjans.

8. Tot musulmà té el deure de conrear el seu coneixement amb la ciència i el coneixement de tota mena. Per això, l'obscurantisme, la negació de la ciència, el rebuig dels avenços científics, són lectures errònies de l'Islam.

9. Déu va crear l'univers i tot el que conté. Les més avançades teories científiques actuals deixen sense resposta la qüestió de la causa del naixement de l'univers. D'això es desprèn que són compatibles amb l'Islam.

10. Déu va crear la humanitat. No hi ha cap contradicció entre la creació de la humanitat segons l'Alcorà, el que revela metafòricament que Adam va ser format de la terra, i les més avançades teories científiques actuals, segons el qual la humanitat ha estat formada com a conseqüència de l’evolució de les espècies terrestres.

11. Déu va crear la humanitat amb voluntat fraternal. Tot musulmà ha de militar en qualsevol circumstàncies a favor de la pau i contra la guerra, per la germanor i contra el racisme, per la concòrdia i contra el discurs de l'odi.


12. Quan algú escolta mentides i prejudicis sobre el que és l'Islam i el que són els musulmans, la millor resposta d'un musulmà és realitzar actes de caritat.

(continua)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada