dimarts, 26 de febrer de 2013

Cultura i saviesa


L’ideal il·lustrat de comprendre la cultura com un camí per fer les persones millors no s’ha complert. És més, persones molt cultes han fet crims execrables. L’equació no acaba de funcionar, de tal manera que hom podria sospitar que no sigui certa. Però tampoc és cert al contrari: persones sense una aparent cultura (refinada) han manifestat uns comportaments extraordinaris plens de valors i de virtuts. Si és cert una cosa i la seva contrària. Probablement la cultura s’ha d’acompanyar, en la mesura que ha de servir per ordenar els comportaments humans, de la saviesa. Pot ser, una i l’altra formen una unitat recomanable per assolir la humanització de la societat.

Els camins de la saviesa són més complexos que els culturals. La cultura és forja a partir de moltes lectures de la realitat i s’expressa a través de canals molt diversos. Amb objectius i finalitats diferents, però que cerquen elevar la dimensió interior de les persones i conrear els seus enteniments. La saviesa es nodreix de la cultura per trobar la seva oportunitat d’orientar a les persones cap a uns comportaments raonats i raonables. Així, el principi de la saviesa esdevé una bona pràctica per encaminar a les persones a fer el bé, atribut distintiu de l'ésser humà. Gràcies a la saviesa els individus poden prendre decisions justes i equilibrades, i posar el seu coneixement en acció.

Els cristians trobem en els textos sagrats constants referències a la saviesa. Salomó, se’ns diu, era un home dotat d’intel·ligència i saviesa. Així, mentre la intel·ligència era fruit del saber humà, la saviesa provenia del do de Déu: “el just té als llavis la saviesa, la seva boca diu la veritat” (Sl 37,30). “Però, on es troba la saviesa? On resideix la intel·ligència? L'home ignora el preu que té, perquè no es troba en aquest món” (Jb 28, 12-13). No hi un altre medi per arribar a la saviesa  que Déu ja que “coneix el camí que hi mena, ell sap on podem trobar-la” (Jb 28, 23) de tal manera que “venerar el Senyor és la saviesa, apartar-se del mal és la intel·ligència”  (Jb 28, 28)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada