dissabte, 21 de desembre de 2013

El concepte de cultura és més ampli que el concepte de religió

La Congregació per a l'Educació Catòlica ha presentat el document "Educar el diàleg intercultural a l'escola catòlica . Viure junts per a una civilització de l'amor ". L'escola catòlica, com més sigui conscient de la seva pròpia identitat més serà capaç de propiciar el diàleg intercultural i de promoure la persona. Així com el fet que la "identitat catòlica" és clau en aquests centres i que no pot desvincular-se del seus "projecte educatiu" . El fenomen rellevant de les migracions ha globalitzat la realitat del multiculturalisme i de la multireligiosidad, amb la conseqüent necessitat d'una adequada educació intercultural que ha de ser assumida en els centres formatius catòlics .

El cardenal Zenon Grocholewski, prefecte del dicasteri que ha promogut aquest document, ha insistit que, de la mateixa manera, ha de donar-se rellevància a l'aspecte de la identitat de les escoles catòliques "que conjuga bé amb el respecte de la llibertat personal, i per la contínua formació dels dirigents i docents ". Ha insistit també en la paraula "diàleg" com la clau que uneix tots els aspectes del document. El document es proposa com un instrument per entendre l'educació com un mitjà per a la formació de “nous” ciutadans, capaços, no només de conviure en la diversitat, sinó de construir tots junts un món millor, també gràcies a la contribució peculiar que cada cultura pot aportar.

El document està dividit en cinc temes: el context en el qual està el desafiament de la multiculturalitat, els diferents enfocaments al pluralisme de les cultures, els fonaments de la intercultural, l'educació catòlica en la perspectiva del diàleg intercultural i la contribució de la escola catòlica. Durant la presentació del document es remarcà que d'acord amb el pensament de l'Església el concepte de cultura és més ampli que el concepte de religió. I la religió, de fet, no es viu en una dimensió pròpia, sinó que s’ha inculturar. Això vol dir, viure’s dins d'una “cultura que ofereix la pròpia aportació per a una realització més rica de les persones”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada