dijous, 12 de desembre de 2013

Epifania de la vida


Aquestes són les paraules que millor serveixen per definir l’experiència obtinguda en els  programes que apliquen l’estratègia de la mentoria social per treballar amb nois i noies adolescents i joves que es troben en situació de vulnerabilitat, ris o exclusió social. L’experiència de la mentoria social ha estat impulsada per vàries institucions privades del tercer sector, juntament amb la Universitat de Girona i algunes administracions públiques catalanes. Les dades socials sobre aquests joves són poc esperançadores per això l’interès que han tingut aquests promotors de desenvolupar una intervenció social a fi de veure si es podia sortir de la situació en que es troben aquestes persones. L’avaluació de tres projectes de mentoria social: Coach, Referents i Rossinyol ha aportat dades optimistes sobre l’èxit en trobar solucions per prevenir o actuar en les trajectòries vitals de joves en risc abans que sigui massa tard. L’anàlasi de les experiències realitzades mostra l’existència d’uns beneficis comuns en tots aquests programes de mentoria.

S’observen millores en l’educació. Tots els participants en aquests programes mostren un augment en les seves aspiracions i expectatives educatives, així com la millora en la percepció que tenen de sí mateixos. També es constata una reformulació de les expectatives ocupacionals a partir d’una revalorització de la formació i de la importància dels estudis per a l’obtenció d’un bon treball. Un altre efecte apreciat és l’augment del capital social especialment a través de la participació en xarxes socials.  Hi ha una millora en el desenvolupament emocional dels participants, tant dels que són els receptors de la mentoria com en els propis mentors. Aquest creen una relació empàtica a través de la qual es transmeten valors i referents morals molt importants per aconseguir una bona inserció social, a més de fomentar la seva autoconfiança i autoestima. Certament, les tres experiències analitzades permeten concloure que la mentoria social és una via que ajuda als nois i noies en risc d’exclusió social a sortir de la situació en què es troben.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada