divendres, 20 de setembre de 2013

Enquesta sobre opinions i actituds davant la religió i la seva gestió pública. I Més practicants


La “Fundación Pluralismo y Convivencia” del Ministerio de Justicia del Govern espanyol, en col·laboració amb el Laboratori d’Investigació Social de la Facultat de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid han publicat a través de l’Observatori del Plrualisme religiós a Espanya la “II Encuesta sobre opiniones y actitudes de los españoles ante la dimensión cotidiana de la religiosidad y su gestión pública”.

Els resultats indiquen que sobre les creences i pràctiques religioses, en línies generals, les orientacions de la societat espanyola cap a la qüestió religiosa no han canviat de manera significativa en el període 2011/2012. La majoria dels espanyols es declara creient no practicant (37%). La resta de la societat, el 62% es distribueix en dos grans grups de pes gairebé idèntic: el dels creients practicants (31%) i el dels ateus, agnòstics i indiferents a la qüestió religiosa (31%). Vist aquest resultats es pot afirmar que, a l'any 2012, la societat espanyola és majoritàriament creient (68%), tot i que només una minoria transforma aquestes creences en pràctiques religioses. L’anàlisi de la seqüència anual revela un increment de gairebé 5 punts en la proporció dels creients practicants que semblen provenir de l'activació de les pràctiques religioses en sectors anteriorment creients però no practicants.


En relació a la importància conferida a la qüestió religiosa, els indicadors del 2011 es repeteixen en 2012. La religió és molt important en la vida del 15% dels espanyols, mentre que no té cap importància en la quotidianitat del 24% de ciutadans. Els totals es distribueixen creant una majoria del 53% per als que la religió és poc o gens important en la seva vida, davant d'un 46% de ciutadans que expressen que la religió és molt o bastant important en la seva vida. La investigació sociològica evidencia grans diferències generacionals, que es complementen amb variacions significatives d'acord amb el nivell d'estudis i el gènere.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada