dimarts, 24 de setembre de 2013

Enquesta sobre opinions i actituds davant la religió i la seva gestió pública. V El mocador islàmic

L'exploració de les opinions de la societat espanyola sobre l'ús del mocador i el seu significat en les comunitats musulmanes va posar de manifest l'existència d'alts nivells de fragmentació en les interpretacions sobre el seu sentit religiós o cultural . Gairebé un 25% de la societat espanyola interpreta que el mocador és un símbol cultural , un costum de les dones musulmanes , mentre que un 20 % ho percep com un símbol eminentment religiós i un altre 20% l'identifica amb el masclisme i la submissió de les dones als homes . Aquests nivells de fragmentació en les interpretacions sobre el sentit del mocador es reprodueixen de manera homogènia en tots els grups d'edat i formació .

És possible que aquesta manca de consens sobre el sentit del mocador islàmic estigui darrere de la majoria prohibicionista que ja es va identificar en 2011 . Per aquell temps , el 51 % dels enquestats s'expressava a favor de la prohibició de l'ús del mocador islàmic en col·legis i instituts . El 2012 aquesta proporció va disminuir fins al 43% , però continua imposant-se al 41% que entén que l'ús del mocador a les escoles ha d'estar permès. Igual que en molts dels indicadors que hem analitzat en aquest estudi , les opinions sobre la permissivitat o la prohibició del mocador en l'àmbit educatiu estan molt intervingudes per les variables d'edat i formació . El prohibicionisme està més estès entre les persones grans i amb menys formació , mentre que la tolerància cap al mocador recapta el suport majoritari dels joves i els de més formació . La majoria dels agnòstics i els ateus recolza l'ús lliure del mocador islàmic a les escoles , mentre que la majoria dels creients aposta per la seva prohibició en les institucions educatives .


L'anàlisi de l'evolució de les opinions sobre l'ús del mocador islàmic a l'espai escolar entre 2011 i 2012 posa de manifest que ens trobem davant d'un tema no cristal·litzat , un assumpte obert en el social sobre el qual els dos grans grups d'opinió ofereixen baixos nivells de consistència . Només així pot explicar el significatiu descens en 8 punts percentuals de les posicions prohibicionistes en un lapse tan curt de temps i sense que l'agenda mediàtica hagi conferit a aquest assumpte major protagonisme en que els anys anteriors . És molt probable que l'actual absència de enunciadors públic - mediàtics en aquest debat expliqui aquest estat inestable de les majories . Així les coses , en relació a l'ús del mocador , tot sembla indicar que les posicions tolerants i prohibicionistes posseeixen escassa solidesa , qüestió que col·locaria a les grans majories en posició d'alta permeabilitat en un eventual escenari de reobertura d'aquest debat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada