dijous, 26 de setembre de 2013

Enquesta sobre opinions i actituds davant la religió i la seva gestió pública. VI Ensenyament religiós a les escoles

Igual que en les enquestes de 2011, les dades del 2012 revelen que les grans majories en la societat espanyola segueixen expressant-se a favor de l'ensenyament de la religió a les escoles (67%). Aquest suport ampli vincula tots els grups d'edat i nivells educatius, si bé recull més suports entre els adults grans (77%) i els que tenen nivells d'estudis més baixos (77%). Es tracta de grans consensos de naturalesa transversal i sostinguda en el temps.

L'exploració més detallada d'aquest acord revela que almenys un 40 % dels que dóna suport a la formació religiosa en l'àmbit educatiu ho fa a condició que la qualificació en aquesta matèria no s'incorpori a l'expedient acadèmic. Es tracta gairebé de la mateixa proporció que el 2011 expressava aquesta opinió. De manera general, sembla que entre 2011 i 2012 no es van produir canvis que alteressin l'adreça o l'extensió de les opinions de la societat espanyola sobre la formació religiosa en l'àmbit escolar.

Una millor comprensió de les dades ens aboca a assenyalar que el suport majoritari a l'ensenyament de la religió a les escoles no depèn de les pràctiques religioses dels entrevistats ni tampoc de la seva voluntat personal de proporcionar formació religiosa als seus fills. El 61 % dels que tenen menys de 35 anys no ha educat o no pretén educar els seus fills seguint els preceptes de cap religió, però això no és obstacle perquè aquest mateix grup s'expressi majoritàriament a favor de l'ensenyament de la religió en les escoles (59%). És a dir, les dades assenyalen que la societat espanyola percebria l'ensenyament de la religió com una expressió més de pluralisme i tolerància a la diversitat religiosa, abans que com el requeriment d'un servei religiós a la institució escolar. En la seva majoria, el suport dels joves a la formació religiosa no prové de la voluntat d'educar els propis fills seguint els preceptes de cap fe, sinó d'una comprensió de la presència de la formació religiosa en l'àmbit escolar com a expressió de respecte a les creences de tots.


De manera consistent amb l'orientació tolerant cap a la presència del fet religiós en l'àmbit educatiu, la majoria dels que donen suport a la formació religiosa a les escoles entén que aquesta formació inclou totes les religions amb presència a la comunitat : catòlica, musulmana, evangèlica, jueva, etc. En termes sociodemogràfics, el suport a la formació religiosa de qualsevol confessió (catòlica, musulmana, etc.) És massiva entre els menors de 35 anys (67%) i compta amb una majoria solvent a la franja entre 35 i 55 anys (55 %). Només entre els majors de 55 s'ajusten les proporcions entre els que donen suport l'ensenyament de qualsevol religió (45%) i els que proposen que s'ensenyi únicament la religió catòlica (43%). Si en lloc de l'edat, prenem com a variable per a l'anàlisi la formació acadèmica, veurem que es reprodueix una tendència equivalent i sociològicament consistent. Els que tenen estudis universitaris recolzen massivament l'ensenyament de qualsevol religió (67%), mentre que el grup dels que només tenen estudis primaris s'expressa en la seva majoria a favor que només s'ensenyi la religió catòlica (48%)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada