dissabte, 8 de febrer de 2014

Un nou sistema de governança

El col·lapse del sistema econòmic de les societats occidentals i les alternatives per recuperar l’economia mundial han provocat el qüestionament de les condicions del model d’Estat que molts països havien consolidat després de la segona Guerra Mundial. Aquestes transformacions, junt amb la incapacitat de l’estament polític de trobar una alternativa que generés un ampli consens, han comportat la profunda modificació de diversos elements bàsics en l’articulació de l’estat modern. Aquest ha deixat d’acomplir un dels paradigmes  atribuït pel pensament modern: ser font de racionalització i moralització  social.

La crisi econòmica, juntament amb l’esgotament del model polític i la seva profunda corrupció, han sacsejat les consciències de moltes persones. S’ha fet evident que cal pensar una alternativa que permeti recuperar el sentit de la política a través de formes noves de governança. Mentre els ciutadans estan cada cop més connectats, els polítics estan més desconnectats de la societat. Hi ha la percepció que es consolida una nova cultura política convençuda de la incapacitat de la política, tal com és entesa avui, per resoldre la crisi econòmica i moral de la societat moderna.


S’obren noves perspectives i es busquen camins alternatius per retornar l’individu modern al centre de l’acció polític. Al costat de la societat política tradicional emergeixen noves experiències que busquen reemplaçar el vell estil polític i aportar un foc nou que renovi la governança de la societat. Poc a poc, aquestes experiències tenen més entitat i mereixen l’atenció de la ciutadania activa que no vol renunciar a l’acció política democràtica per resoldre els seus problemes. Cal estar atent i potenciar aquests noves iniciatives que pretenen esdevenir l’alternativa a l’antic sistema de governança.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada