dissabte, 17 de gener de 2015

Modernitzar els ajuntaments

Un dels aspectes que cal incorporar en els propers programes electorals per les properes eleccions municipals és l’enfortiment de les polítiques de modernització. Un dels reptes dels governants locals en aquesta època ha estat trobar l’equilibri pressupostari que permetés facilitar a la societat les polítiques públiques adients per garantir la competitivitat en una economia global i assegurar la cohesió social, sense disminuir la prestació d’uns serveis públics de qualitat. Ara és el moment de seguir impulsant els projectes que ajuden a fer una gestió pública més intel·ligent de la ciutat. Cal fer les coses d’una altra manera, d’ajustar les estructures, els plans de treball i les actuacions, així com reforma l’organització municipal per tal d’innovar. És el moment de situar l’Ajuntament orientat a una nova realitat: construir la ciutat intel·ligent, amable i orientada a les persones. L’autoritat local, a partir de la visió i els planejaments estratègics, ha de promoure i liderar una profunda transformació de l’ajuntament, per tal de fer-lo mes permeable a les necessitats del moment. Cal preparar l’organització municipal perquè els seus serveis tinguin qualitat, es prestin de forma innovadora i incorporin els desenvolupaments tecnològics, i es treballi en xarxa. Aquests eixos ben gestionats, a més de millorar la productivitat pública i la seva eficiència, és el camí per construir la ciutat intel·ligent i amable.


El Govern Local té una sèrie de competències que estan que venen donades por l’exercici del seu poder polític. Aquesta és la seva responsabilitat davant la ciutadania. A més, l’ajuntament té assignat una sèrie de serveis obligatoris que ha de prestar als ciutadans. A partir de les seves competències i els serveis a prestar, més tot allò que l’autoritat polític ha decidit impulsar, l’ajuntament ha creat una cartera de serveis que ofereix a la ciutadania per prosperar la ciutat i millorar el seu benestar. A fi d’ordenar i optimitzar els seus recursos de forma eficient, els ajuntaments han d’articular les seves actuacions públiques en forma de polítiques públiques. És la millorar garantia per governar amb eficiència. Aquelles es defineixen a partir d’una anàlisi de necessitats i un coneixement de la realitat; la proposta d’alternatives; la definició d’un pla de treball; la seva execució en forma d’activitats i l’avaluació del valor dels resultats i del seu impacte social, i la rendició de comptes a la ciutadania.  La política pública necessita d’un bon funcionament de l’Administració, una adequada assignació dels recursos escassos i una actuació orientada a l’excel·lència i l’eficiència. Es en aquest punt on el Govern Local ha des situar-se en la perspectiva de concertar les seves actuacions amb els actors socials per tal de poder assegurar que l’actuació pública és eficient per l’interès comú. Avui no és pot governar sense una bona concertació pública-privada i sense una adequada participació ciutadana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada