dimecres, 3 de juliol de 2013

La llibertat religiosa a Espanya, visió USA. Sociologia


El Departament d’Estat Nord-americà publica periòdicament un informe sobre l’estat de la llibertat religiosa en el món. A més d’una visió global aporta l’anàlisi de la situació per països. La lectura d’aquest informe permet comprendre com altres visions entenen la situació de la llibertat religiosa a Espanya. Aquest informe reconeix que la Constitució i les polítiques protegeixen la llibertat religiosa i els governs generalment respecten la pràctica de la llibertat religiosa respectada. No obstant, s’indica que alguns governs locals imposen restriccions que afecten a algunes minories religioses. Per exemple, els musulmans i grups cristians no catòlics han manifestat  que les restriccions i les polítiques a nivell local els han impedit, més d’un cop practicar, les seves creences. La llei permet destinar un percentatge de l’impost sobre la renda a l'Església catòlica però no a altres grups religiosos. La tendència general dels governs respecte a la llibertat religiosa no ha canviat en els darrers anys. L’informe constant que hi ha dades que demostren la discriminació basada en el fet religiós, l’afiliació, la creença o la pràctica. Tot i que importants dirigents polítics han fet pública defensa de la necessitat de promoure la llibertat religiosa. Els musulmans han continuar experimentant alguns prejudicis socials i dificultats en la seva integració. També perduren algunes expressions d'antisemitisme, incloent graffitis i la disseminació de missatges neonazis. Aquest informe del Departament d’Estat també fa referència a la sociologia religiosa. S’esmenta que la població espanyola és de 47 milions de persones i que segons les dades pel Centre de Investigació Sociològica, aproximadament el 71 % dels enquestats es van identificar com catòlics i quasi un 3% com seguidors d'una altra religió, un 16 % de no-creients i un 9% d’ateus.  També es diu que la Conferència Episcopal catòlica afirma que hi ha 34.5 milions de catòlics; la Federació Evangèlica d’Entitats Religioses calcula hi ha 1.2 milions de protestants dels quals 800.000 són d’origen immigrant. La Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya calcula que hi ha 1,67 milions de Musulmans, mentre que altres grups islàmics calculen una població de fins a dos milions. La Federació de Comunitats jueves calcula que hi ha 40.000 de jueus. Altres grups religiosos presents a Espanya són l'Església de Jesús Crist dels Sants dels ültims Dies (Mormons), budistes, cristians ortodoxos, Bahaís, l’Església de la Cienciologia, Hindus, i altres grups cristians. Fins aquí la mirada sociològica del Departament d’Estat Nord-americà. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada