dijous, 16 d’abril de 2015

Combatre el salafisme violent

Cal prestar una atenció especial a l’evolució del salafisme a Catalunya. El salafisme té acceptació entre la comunitat musulmana perquè es presenten com a creients perseguits per ser persones de rectitud moral provada, a més de prometre una futura de victòria i accés al paradís. A més, el salafisme radical aporta a alguns musulmans amb problemes d’identificació a la societat catalana suficients referents d’identitat per reconstruir el seu sentiment de pertinença. El discurs apocalíptic aporta seguretat i proposa unes regles de comportament precises i estrictes. Ha de fer-se un esforç des de diferents àmbits públics i de la societat civil perquè el salafisme no esdevingui el referent atractiu per les comunitats musulmanes catalanes.

Alhora d’oferir un discurs musulmà alternatiu al salafisme cal fer-ho amb intel·ligència. En primer lloc, es necessari disposar de bons arguments teològics rebatre els criteris dels salafistes radicals o d’altres grups orientats a l’extremisme violent.  Davant del discurs religiós (teològic) del salafisme radical cal ajudar a la comunitat musulmana a articular un altre discurs, sòlid i coherent amb els paràmetres culturals de la societat catalana.  En aquest sentit s’ha de facilitar que la comunitat musulmana moderada pugui combatre obertament el discurs radical mitjançant el desenvolupament d'uns argumentaris en contra adaptats a diferents situacions (polític, moral, religiós, etc.), a diferents contextos (nacional, local) i destinataris (de grup o individuals).


Al construir aquest discurs cal tenir molt present el que diuen els coneixedors del món salafista. Samir Amgar, el millor especialista francès en salafisme, considera que "el corrent salafista funciona com un multinacional religiosa ... És ara i en els propers anys, un jugador clau en l'Islam occidental." Però el sociòleg assenyala que "el salafista un cop arrelat a Occident, adopta elements de la cultura occidental i perd el seu entusiasme". En conseqüència, “atacar-lo de front és enfortir-lo, mentre que tractar-lo com un interlocutor és la millor manera de contenir-lo per afavorir un salafisme suavitzat”. Aquest hauria de ser, objectiu prioritari en aquest moments.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada