dissabte, 11 d’abril de 2015

Terrorisme islamista a Catalunya, més confusió que comprensió

Catalunya ha d’afrontar decididament un dels greus problemes que qüestionen avui la solidesa de les democràcies occidentals: el terrorisme que es reclama d’inspiració islamista. Convé precisar els termes. És evident que aquestes persones són terroristes perquè volen atemorir al màxim a la població i per això fan servir les estratègies del terror; i persegueixen uns objectius finals lligats a la seva particular comprensió de l’Islam. No s’amaguen que volen organitzar la societat política mundial a partir de la seva interpretació particular de la xaria i presenten l’Islam, reinterpretat a partir de lectures d’inspiració salafista, com a referent dels seus comportaments i com única alternativa possible per resoldre els problemes de les societats modernes. Tota aquesta llarga introducció és per evidenciar que entorn a aquest terrorisme d’inspiració islamista hi ha més confusió que comprensió. Els termes es confonen reiteradament: jihadisme, salafisme, islamisme i islamisme radical es converteixen en conceptes intercanviables sempre vinculats al terrorisme. Perdoni’m, però no és així.

Davant de la tensió que provoca el terror d’inspiració islamista, comú en la majoria de les societats occidentals, cal adoptar una política pública específica per combatre aquest terrorisme des dels seus orígens. És evident que aquesta política ha de combinar actuacions policials preventives; però també calen adoptar actuacions en l’àmbit religiós, social, educatiu, cultural i tecnològic per combatre el trànsit de l'islam tradicional al rigorisme religiós l fonamentalista i  després a la radicalització terrorista. A Catalunya, les autoritats públiques han d’evitar que la interpretació salafista de l’Islam sigui rellevant entre les comunitats musulmanes catalanes. Al mateix temps, cal ajudar a la societat catalana a tenir una comprensió més justa de la realitat dels catalans musulmans a fi de vèncer prejudicis o estereotips que no ajuden a la convivència cívica. En la mateixa direcció, les autoritats públiques, tant la Generalitat com les autoritats locals, han de ser proactives alhora de desenvolupar polítiques públiques que permetin atorgar a les comunitats musulmanes, incloses les salafistes moderades, un paper més compromès en la lluita contra el terrorisme d’inspiració islamista i la construcció de l'Islam de Catalunya.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada