diumenge, 19 d’abril de 2015

La responsabilitat dels laics

La glosa dominical del cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, “Els cristians en mig del món” comenta el sentit de la responsabilitat dels laics. La forta clericalització del catolicisme ha estimulat, des de fa temps, l’existència de moviments reivindicatius d’una major responsabilitat eclesial dels laics. La renovació eclesial inspirada pel Concili Vaticà II contribuí a fomentar i enfortir aquestes corrents. Molts d’aquests moviments laïcals centraren la seva activitat a l’interior de l’Església buscant actuar com un referent pels catòlics diferent als estaments eclesials dominants en la majoria de centres de decisió.

Avui, la situació dels laics a l’interior de l’Església catòlica no ha evolucionat a unes majors nivells de responsabilitat. Aquesta aspiració continua ben viva i necessària. Però, tal com senyala el cardenal arquebisbe de Barcelona, els laics tenen també una responsabilitat fora de l’Església, fonamentalment en l’àmbit de l’evangelització. El seguiment de Jesús, la proclamació del seu Evangeli, necessiten de la paraula i el testimoniatge de vida allí en les persones viuen i es relacionen.  


Davant les preguntes dels homes i dones del nostre temps, la resposta cristiana es dóna a través del testimoni viu en la societat que fan els cristians. Avui, com en els inicis del cristianisme, els seguidors de Jesús han de ser testimonis d’una bona nova que salva. Aquí és on els laics tenim un paper insubstituïble. Com diu el cardenal arquebisbe “els laics cristians tenen com a vocació pròpia buscar el regne de Déu ocupant-se de les realitats d’aquests món i ordenant-les segons Déu. Viuen en el món”. Els laics han de ser testimonis de la confessió de la fe i l’esperança en la resurrecció, especialment allí on el món sembla negar la presència de Déu. Aquesta crida del compromís dels laics en el món no anul·la la necessitat de progressar en la seva responsabilitat eclesial, però aquest objectiu no ha de fer perdre de vista que els laics han de ser testimonis del seguiment de Crist en la nostra societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada