dijous, 18 de juny de 2015

Laudato Si

L’encíclica Laudato Si del Papa Francesc és un reflexió i una proposta valenta i vigorosa que té la virtut d’abordar les qüestions mediambientals de forma molt clara i amb una perspectiva nova. Sense entrar en els detalls concrets de l’encíclica, això requereix una lectura pausada i analítica, voldria destacar-ne els seus trets essencials. Resumeixo una nota breu, d’urgència feta per Cristianisme i Justícia sobre els aspectes fonamentals d’aquesta encíclica. 

El primer que es destaca a Laudato Si és que la preocupació per la degradació de la natura provocada per la civilització no és nova dins de l’Església catòlica. Diversos papes s’hi ha referit amb anterioritat i també està present en diferents tradicions religioses catòliques. En totes aquestes preocupacions hi ha una reflexió comuna: “les arrels ètiques i espirituals dels problemes mediambientals ens conviden a trobar solucions no només en la tècnica, sinó en un canvi de l’ésser humà”. La següent consideració està relacionada a la visió holística feta servir pel papa Francesc per analitzar els problemes mediambientals. Existeix una relació estreta entre els problemes socials i ecològics.

El tercer punt que crida l’atenció és la crítica al paradigma tecnocràtic i la visió parcial de l’ésser humà. Es posa en qüestió el que s’identifica com “el mite del progrés”, que considera “els problemes ecològics es resoldran simplement amb noves aplicacions tècniques, sense consideracions ètiques ni canvis de fons”. També qüestiona el “poder connectat amb les finances i el paper de la política, que és  poc decidit quan deixa de tenir amplitud de mires. Sobre la visió parcial de l’ésser humà, el papa Francesc afirma que és un problema perquè “impedeix trobar camins adequats per a resoldre els problemes més complexos del món actual, sobretot de l’ambient i dels pobres, que no es poden abordar des d’una sola mirada o des d’un sol tipus d’interessos”. El quart punt està relacionat en les estratègies a seguir per sortir de la passivitat política sobre la qüestió ecològica el papa proposa un “itinerari ètic i espiritual” per canviar la manera de veure el món, les relacions humanes i les relaciones amb els altres éssers de la creació. Aquesta encíclica busca una “conversió ecològica” en la línia suggerida fa anys pel papa Joan Pau II. Ara el papa Francesc ho expressa dient que “tot canvi necessita motivacions i un camí educatiu” i per això proposa a Laudato Si “algunes línies de maduració humana inspirades en el tresor de l’experiència espiritual cristiana”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada