dissabte, 27 de juny de 2015

República i Islam: enfrontar els desafiaments junts. Quart i última part


La recent constitució a França d’un ens per afavorir el diàleg amb la tradició religiosa musulmana ha estimulat varis debats entorn a la integració de l’Islam a la societat francesa. Un grup d’intel·lectuals i personalitats de diferents orígens han publicat un manifest per contribuir a que els francesos de cultura musulmana trobin el seu lloc en la societat francesa i en els valors de la República.  Pel seu interès, especialment per les analogies que es poden fer amb la nostre realitat, estic publicant el contingut d’aquest manifest en diferents posts.

La part final del manifest és una crida als francesos de cultura musulmana. Aquesta última part comença reconeixent que l'Islam és una gran civilització, font de grans cultures des del segle VII fins al moment present. No obstant això, avui en dia tant la civilització com la religió estan en una profunda crisi - com ho demostren els resultats caòtic i incerts de la primavera àrab de 2011 i la dificultat de les poblacions musulmanes de trobar sense problemes el seu espai en les societats occidentals. Una part d'aquests desafiaments són resultats de les tensions d'aquestes societats, desestabilitzades per les dificultats econòmiques, la desaparició dels grans ideals col·lectius, l'empitjorament de la desigualtat i la pèrdua d'identitat, aquestes circumstàncies fan que moltes persones vegin  sovint l'Islam i els francesos de cultura musulmana com a bocs expiatoris. No obstant, cal reconèixer que part de la responsabilitat la tenen també alguns dels nostres conciutadans cultura musulmana, que encara no han fet l’esforç suficient per adaptar-se a la societat francesa.

Els signants del manifest demanen a alguns francesos musulmans renunciar a exercir les manifestacions externes de la seva fe de forma provocadora, intransigent i radical, enlloc d’emprar una manifestació pública de les pràctiques religioses que siguin totalment compatibles amb el context cultural francès. Aquestes persones han d’entendre que pràctiques com la burca, la negativa a donar-li la mà a una dona o les oracions del carrer no són acceptables en la República i que la igualtat de drets entre homes i dones és un principi universal de la República.

Demanem als conciutadans de cultura musulmana promoure una cultura que renunciï a la visions estereotipades i estandarditzades de l’Islam, que pretén imposar en qualsevol racó de planeta els mateixos usos i costums o tradicions. Els signants del manifest demanen promoure una cultura que permeti elevar l’exigència espiritual, la comprensió de la religió i la pràctica de l'Islam més enllà de la divisió binària de tots els actes de la vida d'acord a les normes imposades per uns teòlegs i predicadors que s'erigeixen en mestres religiosos i pretenen adoctrinar als joves a través de les xarxes socials.


L’Islam avui necessita un crític i creatiu aggiornamento. La creació d’una instància de diàleg amb l’Islam, a més de ser útil per enfortir la República, és una iniciativa bona pels francesos musulmans, perquè ajuda a millorar la convivència i contribueix a que tingui èxit la idea de que “França és una oportunitat per l’Islam i l’Islam és una oportunitat per França”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada