dilluns, 9 de novembre de 2015

Transformació del lideratge polític

A diferència dels estudis realitzats en l'àmbit de les empreses i de les organitzacions en general, hi ha pocs estudis empírics que permetin precisar quins són els atributs i competències específiques dels líders polítics. Hi ha nombrosos treballs sobre la importància del lideratge polític, però pocs aborden aquesta qüestió des d'una perspectiva sistemàtica. A més l'ús exhaustiu dels termes lideratge i líder pels mitjans de comunicació ha desvirtuat el veritable sentit d'aquests conceptes en l'àmbit polític. Bona part de la visió tradicional del lideratge polític es fonamenta en les aportacions realitzades per Max Weber amb la seva reflexió sobre els processos de dominació. 

 Hi ha una corrent de pensament que situa el lideratge polític com el conjunt de relacions establertes en un context concret per una persona, el líder, amb un grup de persones, els seus seguidors, amb l'ànim de conquistar i dominar el poder de l'Estat o aconseguir influir sobre els qui el posseeixen. Aquest punt de vista circumscriu el lideratge polític en el marc estructural de l'Estat i els instruments de mediació del poder, molt especialment els partits polítics. Es tracta d'una visió limitada del lideratge polític, perquè el desenvolupament social evidencia que no tota l'acció política transcorre a través dels aparells de l'Estat ni es canalitza a partir de les formes partidistes. La dinàmica de la Societat del Coneixement àmplia l'horitzó polític i introdueix nous canals d'influència política, nous actors i àmbits polítics en els quals s'han d'esperar nombroses i variades formes de lideratge polític.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada