dimarts, 17 de maig de 2016

Antecedents de l'islam 28. Els beduins I

L’islam no pot entendre’s sense comprendre el paper que els beduïns han tingut en la configuració de l’univers àrab. Els beduïns són un grup singular dins del poble àrab perquè, per ser nòmades, no van crear mai unes estructures polítiques definides. El nom beduí prové de l'idioma àrab bedaui o badawi, que significa habitant del desert. Amb aquest terme es designava a les persones que habitaven el desert sense un lloc fix on residir. Els beduïns van ser els àrabs nòmades, originaris de la península Aràbiga, que van habitar en els deserts d'Aràbia Saudita, Síria, Jordània, l'Iraq i Israel. Al segle VII, amb les conquestes àrabs, es van expandir pel nord d'Àfrica, des d'Egipte fins al Marroc.

Els costums d'aquest grup d'àrabs eren molt diferents a les observades en els regnes amb els quals compartien el gran territori de la península Aràbiga. Els beduïns parlaven diversos dialectes, posseïen una cultura diferenciada i una estructura social específica. La societat beduïna estava organitzada per vincles de sang. Les lleialtats estaven jerarquitzades a partir del grau de parentiu dels individus. Un individu vivia en família on es trobaven els pares, els germans i germanes, els cònjuges i els fills. Aquest era el primer nivell de vinculació estructurant de la societat beduïna. A continuació hi havia una concepció més àmplia de la família: oncles, cosins, etc ... Tota la parentela àmplia constituïa el clan. Diversos clans constituïen una tribu. En general, la tribu tenen un ancestre comú. Les tribus podien agrupar-se en federacions tribals, però també poden estar enfrontades per disputes ancestrals.

Un individu estava afectat per tot allò que li succeïa a la seva família i tribu. Els vincles creaven un complex sistema d'autoajuda i de responsabilitat compartida. A més, les relacions entre els individus estaven codificades per codis tribals que havien de complir per igual per tots els membres del grup. La dimensió d'aquestes associacions de vincles era variada. Cada clan, tribu o confederació reconeixia a sobre l'autoritat d'una figura anomenada xeic (xeic). Aquest concepte ha evolucionat amb el temps donant-li significació política, quan en origen la legitimitat del xeic es basava en la seva saviesa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada