dilluns, 20 de juny de 2016

Calendari musulmà I

¿Per què els musulmans tenen un calendari lunar? ¿Quina diferència hi ha entre el seu calendari i el denominat calendari gregorià occidental? Una resposta ràpida seria afirmar que així ho prescriu l’Alcorà i alguns hadits atribuïts a Muhammad. “Segons Al·là, el nombre de mesos de l’any és dotze. Van ser escrits en inscrits en l'Escriptura, en el llibre de Déu, quan va crear els cels i la terra. I quatre d’aquests són els sagrats, amb coses vedades. Això fa part de la religió fonamental , la vertadera (...) El mes lunar que hom afegeix regularment afegeix encara més incredulitat a la que tenen els infidels, els extraviats. (9:36-37). Com es veu l'Alcorà és molt taxatiu amb la pràctica de la intercalació, nasi, fins el punt d’arribar a prohibir-la. Muhammad va insistir en la prohibició de la intercalació, per considerar-pagana, en el seu discurs de comiat a la muntanya Arafat en la seva última peregrinació el 6 de març de 632 de la nostra era comú segons calendari gregorià.

Fins aquells moments el calendari musulmà es basava en una pràctica pre-islàmica, que afegia cada dos o tres anys al calendari lunisolar de dotze mesos, un mes intercalar després del mes del pelegrinatge du a Hiyya a fi de compensar el desfasament entre l'any solar (365 dies) de l'any lunar (354 dies). Amb la supressió de la pràctica intercalar el calendari islàmic va passar a ser exclusivament lunar, amb mesos alterns de 29 o 30 dies i anys de 354,36 dies. Però, la tradició musulmana explica que, a partir d’un moment concret els musulmans decidiren canviar el calendari. Això succeí durant el califat d’Umar ibn al Khattab, segon califa i sogre de Muhammad. Va ser aquest califa qui l’any 639 instaurà una nova era musulmana situant l’inici del calendari musulmà l’any en que Muhammad arribà a Medina encapçalant l’Hègira. Es creu que Muhammad arribà a Medina el 15 o el 16 de juliol de 622 de l'era comuna. La creació d’un calendari propi coincidí en el procés d’expansió territorial de l’Islam i la imposició d’una nova religió amb unes costums culturals i socials noves creades a partir de l’acceptació dels principis de l’Alcorà. ¿Acomplí el nou calendari un paper en aquest procés de dominació política associada la creació de les bases de l’imperi islàmic?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada