dimarts, 28 de juny de 2016

Zakat al Fitr

Ara que s’acosta la fi del mes de Ramadà, tots els musulmans estan obligats a practicar una forma particular de zakat, anomenada zakat al Fitr. El tercer pilar de l’islam en ordre d’importància és l’anomenat zakat que traduït seria “allò que purifica” tot i que vulgarment a Occident se’l coneix com almoina religiosa. El zakat genèric, el que es diu zakat al mal, és una taxa sobre la riquesa i alguns bens personals. Però abans que acabi el mes de Ramadà, i vinculat al sentit religiós del dejuni obligatori dels musulmans, aquests han de practicar el zakat al Fitr.

Aquesta forma particular del zakat, que es també obligatòria, és el que es coneix com l’almoina de trencament o acabament del dejuni. Els destinataris d’aquesta contribució econòmica són els persones més necessitades i la seva funció és redimir als musulmans dels possibles pecats comesos durant el mes de Ramadà. La quantitat a aportar com  zakat és la mateixa per a tothom, independentment de les seves diferents nivells d'ingrés. La quantitat mínima és d'una saa, mesura que equival a quatre grapats dobles dels aliments, grans o fruita seca, per a cada membre de la família que l’ha de rebre. Aquest càlcul pot substituir-se per una aportació econòmica que, en el cas europeu, equivaldria a uns cinc euros per persona que es vol ajudar.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada