dimecres, 1 de juny de 2016

La peregrinació a la Meca com a fusió d’altres costums

La peregrinació a la Meca, l’anomenat hajj, és un dels cinc pilars fonamentals de l’islam. Tot musulmà, si la salut i les possibilitats econòmiques ho permet, ha de d’acomplir amb el rituals de la peregrinació a la Meca, al menys un cop a la seva vida. Aquesta tradició musulmana és la transformació d’altres costums existents en la península Aràbiga abans de l’islam. Segons els relats musulmans abans de Muhammad existien dos ritus diferents que feien els habitants de la Meca entorn a l’edifici de la Kaaba i que l'islam els va unificar en un sol. Un d'ells era el umrah. Es tractava de ritual per demanar pluja que consistia en girar al voltant de la pedra negra. L'altre ritual era propi dels beduïns, es tractava del pelegrinatge hajj que feien al indret de Mina al peu de la muntanya Arafat on oferien un sacrifici. Els que participaven en aquests rituals feien coses molt semblants a les que es fan avui en dia en el pelegrinatge a la Meca. Els pelegrins també es posaven unes vestimentes rituals i s'afaitaven el crani per tal d'entrar en l'estat de sacralització. A més de fer unes voltes entorn de la Kaaba, els pelegrins pre-islàmics també es desplaçaven a la plana al peu de la muntanya Arafat on feien altres ritus totalment desconeguts avui. 

Amb l'aparició de l'islam tots aquests ritus s’unificaren i adquiriren un altre sentit. Una de les primeres disposicions atribuïbles a Muhammad per consolidar l’islam fou l’obligació del pelegrinatge anual a la Meca. Aquesta iniciativa pretenia ancorar l'islam al territori de la península Aràbiga. Segons sembla, sempre seguint el que diu la tradició islàmica de la seva història, el mateix Muhammad, que en aquells dies vivia a Medina, hauria realitzat un pelegrinatge amb sacrifici a la Meca l'any 629 i hauria ordenat a Abu Bakr, qui seria el primer califa, peregrinar l'any següent, l'any 630. Un any després, març de 631, Muhammad comunicà haver rebut per revelació d’Al·là la prescripció d'instituir el dia del pelegrinatge major. A l'any següent, 632, es va organitzar un gran pelegrinatge encapçalada pel mateix Muhammad per tal d'evidenciar la santedat dels llocs de la Meca. Va ser l'última vegada que Muhammad va estar a la Meca, ja que segons diu la tradició va morir poc temps després. Per això es considera aquest pelegrinatge com la "peregrinació de l'adéu".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada