divendres, 17 de maig de 2013

Déu vol amor i no ofrenes


Els cristians hem d’entendre la complexitat del món i saber discernir allò que podem considerar manifestacions de Déu i allò que no és de dalt. Però, no per condemnar-ho, sinó per salvar-ho: Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin  vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gracies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els condemna perquè, quan la llum ha vingut al món, s'han estimat és la fosca que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum no desemmascari les seves obres. Però els qui viuen d'acord amb la veritat sí que busquen la plena llum, i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu (Jo 3,13-21).

El nostre testimoniatge no pot comportar un rebuig del món, o crear comunitats protegides de la contaminació mundana. Tot el contrari, cal anar a l’encontre del món, perquè, tal com ens diu l’evangeli, Déu el que vol és amor i no ofrena de víctimes - diu el Senyor -; no he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors (Mt 9,13) o com digué Jesús no he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors (Mc 2,13-17).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada