dimarts, 14 de maig de 2013

Sociologia catòlica 2013


Ha estat presentat l’anuari pontifici de 2013 fet per l'Oficina Central d'Estadística de l'Església i per experts universitaris. Les dades estadístiques del Annuarium Statisticum que estan obtingudes a l'any 2011, mostren els aspectes més rellevants l'Església Catòlica a 2.979 demarcacions eclesials de tot el món. Pel que fa al nombre de catòlics en tot el món, del 2010 al 2011 s’ha crescut de 1.196 a 1.214 milions, això vol dir un augment relatiu del 1,5%. Si es té en compte el creixement de la població mundial, la presència de catòlics en el món es manté estable, al voltant del 17,5%.

L'anàlisi territorial mostra un augment del 4,3% dels catòlics a l'Àfrica on la població ha augmentat en un 2,3%. A Àsia també s'ha registrat un augment dels catòlics superior al creixement de la població, 2% enfront del 1,2%. No obstant això, a Amèrica i a Europa es detecta un creixement igual de catòlics i de la població, aproximadament un 0,3%. El 2011 el total dels catòlics batejats es distribueix mundialment de la següent manera: Àfrica 16%, Amèrica 48,8%, Àsia 10,9%, Europa 23,5% i Oceania 0,8%.

Pel que fa al nombre de bisbes, del 2010 al 2011 s'ha passat de 5.104 a 5.132 amb augment relatiu del 0.55%. Aquest increment es correspon en particular a Oceania que ha augmentat en un 4.6% i Àfrica en un 1%, mentre que Àsia i Europa aquest nombre es troba lleugerament per sobre la mitjana total. A Amèrica no s'ha modificat el nombre de bisbes. La distribució dels bisbe per continent roman substancialment estable en l'últim bienni, amb Amèrica i Europa que totes dues tenen un 70% del total.

Els sacerdots, diocesans i religiosos, també han augmentat passant en l'últim decenni de 405.067 al 31 desembre del 2001a 413.418 al 31 de desembre de 2011. Aquest fet representa un augment del 2,1%. Aquest augment no és homogeni en les diferents àrees geogràfiques. On s’incrementa més el nombre de preveres és a a Àfrica i Àsia amb un augment del 39'5% i del 32% respectivament (amb un augment de més de 3.000 en 2011 en els dos continents). Mentre que a Amèrica es manté entorn a 122.000. A Europa, en relació a la mitjana mundial, ha patit una disminució del 9% en l'últim decenni.

El que és espectacular és l'augment dels diaques permanents. Els diaques permanents estan en forta expansió tant a nivell mundial com en alguns continents de forma particular; s’ha passat de 29.000 el 2001 a uns 41.000 en deu anys. Europa i Amèrica registren l'augment numèric més significatiu. Els diaques europeus, de fet, eren poc més de 9.000 el 2001 i ara són quasi 14.000 el 2011, amb un increment del 43%. En el cas del continent americà, de 19.100 el 2001 s'ha passat a més de 26.000 el 2011. Aquests dos continents representen el 97,4% de la xifra global.

Els religiosos professos no sacerdots es consoliden durant l'últim decenni, amb una mica més de 55.000 el 2011. A l'Àfrica i Àsia s'observa un augment del 18,5% i del 44,9% respectivament. El 2011 aquests dos continents representaven una quota de quasi bé el 36% del total. En contra, Europa ha perdut pes relatiu en el nombre de religiosos ja que han baixat un 18%, a Amèrica un 3,6% i Oceania un 21,9%.

En el cas de les religioses professes, s'observa un fort decreixement. S'ha passat de 792.000 el 2001 a poc més de 713.000 deu anys després. El descens afecta a tres continents: Europa -22%, Amèrica -17% i Oceania -21%. No obstant això a Àfrica i Àsia el seu nombre ha augmentat, en un 28% i 18% respectivament.

Les vocacions sacerdotals, tant a nivell diocesà com religiós, han passat de 112.244 a 2001 a 120.616 en 2011, això representa un increment del 7'5%. L'evolució ha estat molt diferent en cada continent. Mentre que Àfrica i Àsia han registrat un augment del 30,9% i 29,4% respectivament, Europa i Amèrica registren una contracció del 21,7% i 1,9% respectivament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada