diumenge, 9 de juny de 2013

Internet i l’Islam

Segons l’anàlisi efectuada pel Pew forum on religion and public life a partir d’una gran enquesta mundial sobre els musulmans les dades demostren que els musulmans que utilitzen internet són més propensos a tenir una opinió favorable de la cultura occidental que aquells que no el fan servir. L’ús d’aquestes tecnologies entre els musulmans també afavoreix a trobar  més similituds entre el cristianisme i l’Islam. Aquesta actitud està influïda per factors com l’edat, el nivell educatiu i el gènere, o la pràctica religiosa. Els musulmans observants de tots els preceptes de la seva religió són un 11% menys propensos de les valoracions positives en relació a que els que no ho són.

Les dades d’aquesta enquesta evidencien que un 18% dels musulmans del món fan servir Internet, a casa, a l’escola o al lloc de treball. Tot i que el percentatge d’ús varia molt segons els països, des del 2% a l’Afganistan fins el 59% de Kosovo. Aquest estudi també revela que els joves musulmans que fan servir Internet són més educats i formats que aquells que no el fan servir.

L’ús d’Internet té poca influència sobre com els musulmans interpreten la seva religió. La raó és que tots els musulmans consideren que la seva fe no pot ser interpretada, ja que només hi ha una sola manera de fer-ho. Aquest punt de vista és coherent amb la rigidesa de l’Islam per admetre qualsevol forma d’exegesis de la fe. Però sí el fonamentalisme islamista aprofita Internet per crear una xarxa global de persones que radicalitzen de forma individual la seva adhesió a l’Islam.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada