dijous, 16 de juliol de 2015

Importància dels conceptes i els mots I

L’ús dels termes islàmic o islamista per definir un determinat tipus de terrorisme introdueix força confusió en un tema on cal tenir les idees força clares. S’observa que hi ha persones vinculades al terrorisme de d’inspiració islàmica que tenen pocs coneixements sobre l’Islam i les pràctiques religioses de la majoria de musulmans. Alhora de parlar de terrorisme vinculat a grups relacionats amb l’Islam, i per tal de no estigmatitzar als musulmans, és recomanable emprar un llenguatge més precís. En un recent informe del Senat francès sobre el terrorisme d’origen jihadista es comença l’anàlisi precisant la importància d’emprar adequadament el termes. S’adverteix que, en el cas d’emprar termes com islamista o islàmic al parlar de terrorisme cal deixar clar que, com a molt aquest terrorisme pot presentar-se com inspirat per l’Islam, però que no pot considerar-se mai islàmic o derivat de l’Islam.

Un altre terme que mereix una precisió semàntica és el mot jihad. En els darrers anys, l’opinió pública associa la jihad a la “Guerra Santa” patrocinada per l’Islam i, per extensió, a un tipus de terrorisme. Cal precisar que el concepte jihad és l’esforç que ha de fer tot musulmà per augmentar la seva pietat per assolir la perfecció interior i ser millor persona. En aquests sentit, la jihad és un principi positiu. El terme també té una significació vinculada a termes militars i polítics. En aquest cas és la resposta ofensiva o defensiva que fan els musulmans quan són atacats per no musulmans. El terme jihad fou recuperat com a concepte polític l’any 1980 després de la invasió de l'Afganistan i per influència de les monarquies del Golf per designar una guerra mundial per salvaguardar Islam. A partir d’aquest moment s’estén l’ús del terme jihad amb un significat diferent a l’original. L’ús actual com a expressió associada al terrorisme és una perversió del seu significat original.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada