dissabte, 18 de juliol de 2015

Actuar contra la radicalització islamista


La radicalització islamista és un procés continu que es dóna dins la comunitat musulmana. En aquest trànsit cap a la radicalitat algunes persones adopten primer visions rigoristes de la seva religió on les formes tenen més pes que els continguts de fe; després el rigor alimenta comportaments integristes tant en les actituds com en les vestimentes i manera de fer. Alguns d’aquests musulmans poden evolucionar a l'extremisme violent i, finalment, al terrorisme. Al costat d’aquests musulmans, hi ha persones que, sense provenir de la tradició musulmana, se’n poden convertir i, després d’un breu període d’iniciació, esdevenen fanàtics del gihadisme violent. Les autoritats públiques han de vigilar aquesta deriva cap el terrorisme que poden adoptar alguns musulmans. L’expert francès Pierre Conesa indica, en el seu informe per frenar la deriva terrorista d’alguns musulmans, que la política pública contra la radicalització violenta hauria de fonamentar-se sobre tres components.


Primer, una acurada política de prevenció. Les autoritats públiques ha d’actuar per prevenir la radicalització, de forma general, de les comunitats musulmanes. Aquesta acció comporta treballar amb una població gran, tot i que mereix una atenció especial els joves musulmans. Resulta clau identificar els factors de vulnerabilitat que fa atractiu el terrorisme d’origen islamista a una part de la població. En segon lloc, cal tenir una política de desradicalització. Són actuacions i accions que cal emprendre per tal que una persona que ja s’ha radicalitzat abandoni els seus punts de vista. Finalment, polítiques de desconnexió. Actuacions socials orientades a convèncer a un individu a abandonar els seus punts de vista i la seva visió del món. La desconnexió no comporta automàticament la desradicalització. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada