dilluns, 20 de juliol de 2015

Regeneració de la política

És evident que la política necessita una revisió en profunditat. Per uns, es tracta de repensar el sistema polític de dalt a baix. Es proposa revisar el sistema institucional sobre el qual s’articula l’acció política tradicional. Hi ha forces opinions que demanen obrir la representació política a la participació ciutadana, amb diferents graus i intensitats. Segons aquests punts de vista, la millora de la qualitat democràtica comporta una reformulació de la representació dels ciutadans accentuant el caràcter participatiu. Però no és aquesta la única mesura que cal emprendre per vèncer la desafecció que provoca la pèrdua dels valors democràtics. Hi ha un conjunt de mesures d’organització del poder polític que són urgents a fi de recuperar la confiança en la política com a instrument de defensa d’interessos i en els polítics en concret.

Algunes persones consideren que cal actuar també en l’àmbit de la moral política. Les virtuts cíviques han de presidir l’acció política i aquesta ha de procurar ser èticament coherent amb aquesta moral. És necessari parlar del compromís moral de la política. Sense aquesta consciència les mesures institucionals quedaran orfes de referents i esdevindran mal·leables sota els interessos personals. La política necessita recuperar, a més d’aquest sentit moral, el valor de la conversa com instrument de relació humana. Gràcies a les converses les persones dialoguem i establim acords i pactes. La conversa és el primer estadi de la política. El pas al diàleg exigeix saber escoltar activament les opinions dels altres; sense elles és difícil construir un futur identificat amb el bé comú.


Per això, tota reforma del sistema polític, a més de les transformacions institucionals pertinents i canvis en la pròpia organització del poder política, exigeix acceptar domini de la visió moral a més de considerar que, al principi de tota acció política hi ha la paraula. La paraula que dóna sentit, ens relaciona i es serveix per trobar els pactes necessaris per avançar al màxim de cohesionats en la construcció del futur desitjat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada