dilluns, 10 d’octubre de 2016

Un islam francès és possible

A França s'ha fet públic l’informe “Un islam français est possible” de l'Institut Montaigne, institució privada que és un laboratori d’idees, on es presenta la situació de l'islam a aquests país i es proposa una estratègia per construir el que anomenen l'islam de França. Expressió ben afortunada que projecta una idea ben coneguda: abandonar l'islam dels garatges o de la marginalitat social i de la incomoditat per situar-lo  amb normalitat al costat de les altres religions i dels agents socials de la societat francesa.  M'ha sorprès la resistència d'alguns sectors moderats de musulmans argumentant que d'islam només n'hi un i que no té sentit parlar d'un islam francès. Aquesta afirmació és força populista i molt demagògica que ben segur tindrà el fàcil aplaudiment de moltes comunitats musulmanes. Però amb aquesta simplificació del problema no s'ajuda als musulmans de França, en aquest cas, a viure la seva fe en una societat totalment secularitzada amb unes institucions públiques totalment laiques.

La proposta d'un islam francès, o català si és el cas, no desvirtua ni modifica el caràcter universal de la religió musulmana. Aquesta iniciativa només pretén alertar a la societat francesa que cal fer si, en lloc d’un islam controlat per països estrangers, es vol consolidar un islam francès capaç d’expressar-se culturalment i viure la religió en un context diferent al propi dels països islàmics. Aquest exercici, hem dóna la impressió, espanta a molts més musulmans del que pensem perquè, al fer-lo, es crea un conflicte interior que es percep com a trasbalsament de la fe. Perquè, en aquesta circumstàncies, la fe comença està en condicions de despullar-se d’unes adherències culturals que l’han condicionat i, en més d’un cas, desvirtuat.

Val la pena llegir-se tot l’informe, però de manera la darrera part on es detallen les seves propostes per construir l’islam francès. Resumides, les propostes són: 1)  Crear la Fundació per a l'Islam de França, i l'Associació Musulmana de l’islam de de França: dues institucions importants; 2) Crear un gran imam de França per expressar una doctrina musulmana compatible amb els valors republicans; 3) Fer un concordat amb l’islam similar al d’Alsàcia i  Mosel·la; 4) Desenvolupar l'ensenyament de l'àrab; 5) Formar als imams i professionalitzar la seva situació; 6) Facilitar la gestió diària de l’islam; 7) Crear una Secretaria d’Estat depenent del Primer Ministre d’afers religiosos i laïcitat; 8) Afavorir el coneixement de l’islam; 9) escenari alternatiu – valorat,  però no recomanat per l’informe, d’actualitzar la llei 1905 per incorporar-hi els nous cultes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada