dissabte, 22 d’octubre de 2016

Glosses per la vida quotidiana

L’amor és font de vida. Aquesta afirmació necessita està fonamentada per un convenciment en el cor i una pràctica d’estimació total i desinteressada als demés. Cada dia tenim múltiples ocasions per estimar. Cal tenir els ulls i les oïdes ben apunt per acollir les exigències d’amor que la vida ens posa davant nostre. Al vespre, al començar el descans nocturn, pot ser un bon moment per revisar el fet durant el dia i veure si hem estimat sincerament. “Visqueu fermament arrelats en l’amor ... Que arribeu a conèixer la immensitat d’aquest amor, que sobrepassa tot coneixement. Així arribareu a la plenitud de creixement, que és la plenitud de Déu”.(Ef 3, 17-19) 

En la vida, hem de saber aturar-nos, revisar el que som i fem, i discernir el sentit que tot té. Hem de contrastar si tenim coherència entre el que diem i el que fem, i si els nostres principis i valors són sòlids. Els cristians hem de pregar i revisar si la nostra vida és coherent amb l’Evangeli. Descobrir les nostres febleses i assumir que podem millorar. “Hipòcrites ! Vosaltres sabeu endevinar el temps per l’aspecte de la terra i el cel ¿i ara no endevineu quins moments esteu vivint? ¿Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?. (Lc 12,56-57)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada