dijous, 20 d’octubre de 2016

Els àrabs abans de Muhàmmad, una minoria divinitzada

La magnífica obra de Jan Retsö The Arabs in the Antiquity aporta un nou punt de vista per comprendre qui eren els àrabs abans de l'aparició de l'islam i com aquest els va utilitzar en profit propi. A continuació es resumeixen algunes de les principals idees suggerides per aquest autor. La principal és que, a la llum de les dades disponibles, el terme àrab identifica una comunitat de persones amb algunes característiques pròpies dels guerrers, dirigides per un heroi amb connotacions divines i estretament relacionades amb l'ús del camell domesticat. Els que formaven part d'aquest grup es consideraven a si mateixos com una mena de força policial que actuava com a tal en certs esdeveniments. Els àrabs formaven grups que es localitzaven disseminats per tot l'ampli territori d'Aràbia i en les seves fronteres. Per formar part d'aquests grups s'havia de realitzar un ritual d'iniciació que comprenia una vigília nocturna i un tall especial del cabell com a signe d'adhesió a l'autoritat de l'heroi diví.


Els àrabs pre-islàmics vivien en comunitats tancades assentades en pobles situats entre d'altres comunitats assentades o en àrees situades entre el desert i les zones conreades. Aquestes comunitats d'àrabs es regien per unes regles molt estrictes com no viure en cases construïdes, llaurar o beure vi. Donades aquestes restriccions els àrabs tendien a viure de forma simbiòtica amb els camperols i els comerciants als quals els proporcionaven protecció. Aquests àrabs van foren nomenats nebat, nabateus. És evident que els àrabs no van ser l'única comunitat existent en l'ampli territori d'Aràbia, però sí que va ser l'única que sabia utilitzar els camells. Per la seva perícia amb aquests animals els àrabs van ser requerits per altres comunitats per vigilar llocs de culte, oasis i àmplies zones de cultiu tant al nord, al voltant del Creixent Fèrtil, com al sud de la península. Parlaven una llengua pròpia, arcaica, encara que no es parlava en totes les comunitats àrabs i no semblava usar-se per a la vida quotidiana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada