divendres, 4 d’octubre de 2013

Discurs del papa Francesc als catequistes I

El papa Francesc pronuncià un interessant discurs a un grup de catequistes. Les seves paraules són més que una salutació protocolària, parlen del paper de la catequesi com a centre de l’activitat dels cristians i explica com entén que hauria de ser. Per això considero útil reproduir un petit extracte d’aquest interessant discurs en forma de tres notes consecutives.

“La catequesi és una columna per a l'educació de la fe i es necessiten bons catequistes”(...) Educar en la fe , perquè aquesta creixi. Ajudar a estimar cada vegada més al Senyor ... es construeix l'Església !” No es tracta de treballar com a catequistes, digué el papa, sinó ser catequista. “Catequista és una vocació: ser catequista, aquesta és la vocació , no treballar com a catequista. Entenguin bé , no he dit fer el catequista, sinó ser-ho, perquè envolta la vida”. Recordà unes paraules de Benet XVI "l'Església no creix per proselitisme . Creix per atracció ". ¿Quès el que atrau?, es preguntà el papa Francesc. La seva resposta fou clara: “el testimoni. Ser catequista significa donar testimoni de la fe, ser coherent amb la pròpia vida. I això no és fàcil. No és fàcil”

El papa recordà el que digué sant Francesc d'Assís als seus frares: "prediqueu sempre l'Evangeli i si fos necessari també amb les paraules" . Per això cal “el testimoni : que la gent vegi en les seves vides l'Evangeli , pugui llegir l'Evangeli”. Ser catequistes “requereix amor, amor a Crist cada vegada més fort , amor al seu poble sant . I aquest amor no es compra a les botigues , no es compra ni tan sols aquí a Roma”


¿Què vol dir tornar a partir de Crist? Són tres consideracions, les quals anà desenvolupant el papa Francesc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada