dissabte, 17 de setembre de 2016

Glosses per la vida quotidiana

¿Som ràpids en judicar als demés? ¿ens agrada avaluar el que fan les persones i opinar? Sovint, un cop fet aquest judici, sempre a partir de criteris personals, classifiquem les persones com a bons o dolents. Quan passa això, ¿intentem comprendre com són les altres persones? ¿ens preguntem què podem fer per ajudar-la? “Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnes, sinó per salvar el món gràcies a ell” Jn 3,17

Petita pregària de petició. Amb ella les persones de fe expressen la seva esperança i la seva confiança en que la realitat pot ser transformada i canviada. La confiança que això serà possible dona pau al cor. “Doneu la pau, Senyor als qui esperen en vós, compliu les paraules dels vostres profetes. Escolteu la nostra pregària” Sir 36,18

Les persones que som creients no hem de viure la fe de forma callada, quan no discreta o amagada. Hem de saber donar testimoni de la fe a tothora i en tot moment. Sense por o vergonya. En cada circumstància, hem de saber donar raó de la nostra esperança al costat d’altres persones que tenen altres raons. Hem ser llum i sal del món a partir del nostre testimoniatge sincer de les nostres creences. “Jesús passava per cada vila i per cada poble, predicant i anunciant la Bona Nova del Regne de Déu” Lc 8,1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada