divendres, 29 de juliol de 2016

Glosses per la vida quotidiana

En la vida hem de ser servidors dels demés. En lloc de cercar la preeminència social, l’èxit o el sobresortir, i per aconseguir-ho no es dubte en trepitjar als demés, cal actuar en sentit contrari. Cal adoptar una actitud atenta i servicial a les demes persones. Això dóna felicitat i pau interior. “Qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres” (Mt 20,26-28)

Hi ha dies que sembla que el món no se’n surt. Totes les notícies parlen de desgràcies, tragèdies, víctimes innocents mortes per obre del fanatisme o un pensament foll. Quan això passa, costa pensar que anem per bon camí. Més aviat tinc la sensació de que anem a les palpentes amb una dèbil flama d’esperança. És en aquest moments quan es fa clara una pregària entre la queixa davant la injustícia i la petició d’esperança. “¿Per què ens heu ferit tan greument que no tenim cura? Esperàvem la pau, i som infeliços, esperàvem remei, i tot són alarmes”(Jr 14,19)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada