dissabte, 9 de juliol de 2016

Glosses per la vida quotidiana

Hem d’actuar per fer possible un món nou, una societat diferent fonamentada en relacions justes i l’amor entre les persones. Pels creients, aquest és el camí per fer evident la presència de Déu en la història. En un món injust Déu es troba entre els exclosos, els marginats i els que es troben en la perifèria de la societat. On hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu. “Penseu en el Senyor i el seu poder, busqueu la seva presència” (Salm 104)

En un món inundat d’imatges efímeres, cal recuperar la força de la paraula. El relat ha de presidir la manera de relacionar-nos amb els demés. La paraula nua té força, no cal adonar-la en excés fins fer-li perdre el seu valor d’anunci ple de sentit. Cal fonamentar les paraules amb el testimoniatge. No ens cal poca cosa més. “Aneu i prediqueu, anunciant que el Regne de Déu és a prop...No porteu diners, ni or, ni plata, ni cap moneda, no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni calçat, ni bastó”. (Mt 10, 7-10)

Les persones som ésser socials. Ens relacionem els uns amb els altres i a partir d’aquestes relacions teixim la societat. Si ens estimem, aquestes relacions estaran presidides per l’amor i construiran una societat amable per la convivència. Cada persona té en les seves mans la possibilitat de fer cada dia un món millor i més acollidor de les altres persones. “Us envio com ovelles enmig de llops: sigueu cautelosos com les serps i senzills com els coloms” (Mt 10,16) 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada