divendres, 16 d’octubre de 2009

El Marroc, l'Islam i nosaltres


La fe islàmica està en augment al Marroc. El fenomen és constatable a simple vista, observant com vesteixen les dones o la pràctica massiva del Ramadà però també ho il·lustren les estadístiques del culte islàmic. El Centre Marroquí d'Estudis i Investigació Contemporanis acaba de publicar un informe on es destaca un increment de la pràctica religiosa islàmica. Cal a dir que aquest treball ha estat promogut i realitzat per militants o persones properes al partit islamista de Justícia i Desenvolupament (PJD), l'única formació islamista legal amb representació parlamentària.

Segons aquest estudi al Marroc hi ha 47.967 mesquites, la majoria de les quals (34.784) es troben en zones rurals. Tenint present que la població del Marroc (31 milions) equival als dos terços de la d'Espanya (46 milions), aquell país posseeix el doble de temples dedicats a la religió majoritària. Segons aquest estudi hi ha uns 42.000 imants, amb la consideració de funcionaris de l'Estat i controlats per un ministeri de culte. El nombre de sacerdots catòlics a Espanya és de 19.500. Aquest estudi també detecta que s’ha incrementat, i molt, el nombre de persones que anualment peregrinen a la Meca. Durant l’any 2008 170.000 musulmans marroquins hi peregrinaren, un 55% més que en 2007. També va augmentar el nombre d'alumnes de les madrasses (escoles alcoràniques), que imparteixen una formació religiosa, dels 300.000 de 2007 s’incrementa a 500.000 durant l’any 2008.

Mustafà el Khalfi, director del Centre Marroquí d'Estudis i Investigació Contemporanis afirma que aquestes dades demostren la reactivació de l'Islam al Marroc. Que, segons el Khalfi, és molt apreciable entre els joves, ja que es detecta una major participació en les activitats de les mesquites, en l’ús que fan dels canals televisius religiosos via satèl·lit, l’observança de les pràctiques religioses islàmiques o perquè cada s’observa que hi ha més noies joves circumspectes alhora de vestir-se i perquè es tapen el cap amb l'hiyab (mocador).

El govern del Marroc ha de fer front al progressiu ascens de l’islamisme rigorós que contrasta amb la benvolença com la tradició malikí intrepreta i aplica l’Islam. Al Marroc es dóna un lent moviment d’algunes peces del sistema religiós que obliguen a efectuar uns altres moviments també allí on la comunitat marroquina està present fora del país. És més que probable que el que està passant a la comunitat musulmana a casa nostre en els darrers mesos reflexi, d’alguna manera, aquests discrets moviments. Mentre una part de la comunitat musulmana marroquina emprèn un camí en recerca de la seva identitat religiosa, al marge de tot altre consideració - trànsit que comporta recuperar persones, signes i discursos fins ara bastant difuminats o diluïts– una altra part pren distància amb els primers i explora una altra visibilitat de l’Islam de Catalunya. Si els primers no tenen problemes de convidar a dirigents de Justícia i Desenvolupament en els seus actes, els segons els esquiven com els gats escaldats fugen de l’aigua tèbia. En aquest cas, sembla que preval les ganes de viure un Islam en unes claus diferents, sense abandonar la identificació i solidaritat amb les preocupacions del sunnisme malikí institucional que es practica al Marroc amb el suport del seu govern. Caldrà estar atent a l’evolució dels esdeveniments. Crec que en poques setmanes hi hauran més notícies entorn a aquestes qüestions.

Cap comentari:

Publica un comentari