dilluns, 12 d’octubre de 2009

La visió de Ramon Jauregui

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Còrdova el congrés de la Lliga Internacional de Socialistes Religiosos i la constitució en el PSOE del grup federal de Cristians Socialistes. En la cloenda d’aquest encontre l’eurodiputat Ramon Jauregui exposà deu consideracions sobre el moment polític. A continuació resumeixo el que va dir en Ramon Jauregui.

1. La crisi econòmica actual evidencia el triomf de lo públic, l’Estat, i reafirma la importància de la política. La solució de la crisi només pot venir a través de la intervenció política per posar ordre en el desordre econòmic que ha portat la cobdícia d’algunes persones.

2. Les polítiques progressistes han de basar-se en la construcció d’un nou relat fonamentat en valors. Les propostes polítiques necessiten recuperar el sentit de les idees i dels valors.

3. Cal globalitzar els drets dels ciutadans enfront de qualsevol poder. L’estat-nació és un marc estret per gestionar els drets dels ciutadans quan els problemes són globals.

4. Cal treballar activament per la igualtat. La igualtat no és una condició per la llibertat, però des de la igualtat s’avança cap la llibertat. Treballar per la igualtat vol dir protegir als desiguals, promoure polítiques d’igualtat i capacitar a les persones per tal de poder accedir a totes les oportunitats.

5. Calen polítiques fiscals més justes a fi de que els grans capitals estiguin implicats en la sortida de la crisi econòmica. Es necessita una fiscalitat sobre les transaccions internacionals de capital. El pes de la sortida de la crisi no pot recaure únicament en els ciutadans.

6. Calen polítiques mediambientals que propicien la sostenibilitat.

7. Cal gestionar la diversitat per millorar la convivència. Cal assumir que la societat és plural i les polítiques han d’incorporar el valor de la diversitat. Els partits polítics progressistes han defensar la diversitat.

8. Cal educar a les persones en la responsabilitat i cal que els partits polítics i les empreses actuïn amb responsabilitat. S’ha de desenvolupar una cultura de la responsabilitat.

9. A problemes globals calen respostes globals. Cal avançar pel desenvolupament de polítiques globals contra la tendència de fer polítiques nacionals. Cal crear espais supranacionals per resoldre els problemes. Cal tenir una cultura cosmopolita.

10. Europa és una oportunitat. Cal progressar més en la construcció d’Europa superant la visió d’una Europa entesa com agregat de nacions. Avui Europa encara no té una veu única. Entendre Europa com un agregat de nacions desvirtua el sentit del projecte europeista.

Cal dir que els presents agraïren la intervenció de Ramon Jauregui amb prolongadíssima ovació.

Cap comentari:

Publica un comentari