dissabte, 14 de novembre de 2009

Església Adventista del Setè Dia – II


L’adventisme ofereixen la seva proposta salvadora a la humanitat a través de tres aspectes concrets: el mèdic, l’assistencial i l’educatiu. Afirmen que aquesta triple acció és coherent amb el ministeri de Jesús que predicava, curava i educava. L’atenció a la salut ha estat una preocupació constant pels adventistes. Proposen la vida sana i recomanen adoptar un estil de vida allunyat d’aquelles pràctiques que perjudiquen la salut. El adventistes, sense ser oficialment vegetarians, recomanen aquest dieta per tal de dur una vida sana. La preocupació per la vida sana ha allunyat als adventistes de moltes pràctiques considerades mundanes perquè els distanciava del que consideraven bàsic per obtenir la puresa cristiana, la salut i l’alegria. Pels adventistes el cos és “temple de l’Esperit Sant”, per la qual cosa cal cuidar-lo amb repòs i exercici, amb dietes saludables i defugin d’aquelles aliments o costum que el puguin perjudicar. Entorn de les esglésies adventistes han sorgit centres de salut i de teràpia. L’educació ha estat una de les altres preocupacions dels adventistes. Aquestes esglésies tenen una extensa xarxa de centres educatius oberts a tothom sempre i quan s’accepti els seus punts de vista.

Les principals celebracions adventistes són les reunions d’oració, l’escola sabàtica i el culte de l’adoració. Les reunions d’oració tenen lloc els divendres per la tarda i consten de cants, una predicació i la pregària dels fidels. El dissabtes al matí, dia considerat de repòs i sagrat pels adventistes, es celebren les escoles sabàtiques. Són unes trobades dels membres de congregació per edats per parlar de temes que han estat preparats individualment durant la setmana. A continuació té lloc el culte de l’adoració. Tots els membres de l’església s’apleguen per cantar, pregar, llegir la Bíblia i escoltar la predicació. Algun cop es commemora el Sant Sopar en forma de comunió. En aquesta ocasió, els membres de la congregació es renten mútuament els peus i a continuació el pastor reparteix pa (sense llevat) i vi (sense fermentar) com a símbols del cos i sang del Crist.

El baptisme, en les esglésies adventistes, és per immersió i el reben persones adultes. Es procura que el matrimoni tingui lloc amb persones que comparteixin la mateixa fe adventista.

La primera Església Adventista a Espanya es fundà a Barcelona a inicis del segle XX a Sabadell i després s’estengué a altres localitats catalanes. Cada congregació adventista està dirigida per una pastor conjuntament que, conjuntament amb els ancians, diaques i diaconesses integren el que s’anomena consell. Aquest dirigeix la congregació. Les dones poden tenir responsabilitats actives dins de l’església adventista però no poden ser pastores. Totes les esglésies adventistes catalanes estan integrades en l’Associació d’Esglésies Cristianes Adventistes del Setè Dia. Es el estudis estadístics calculen que hi ha uns 16,8 milions d'adventistes a tot el món.

1 comentari:

  1. crec, que aquesta pàgina esta molt bé, ben feta, bona explicació, total que esta fenomenal.

    ResponElimina